28-06-10

Drukke voorjaarsactiviteiten

Het voorjaar is meestal een drukke periode. Dit jaar was het in de Maarkebeekvallei niet anders, mede door tal van lopende projecten. Het begon al vroeg in het voorjaar met het inventariseren van de amfibieënpoelen waarbij vooral de Alpenwatersalamander werd genoteerd en in mindere mate de Vinpootsalamander.

JCO_Alpenwatersalamander_poel_Ganzenberg_24-04-2010

Mannetje Alpenwatersalamander - Foto Johan Cosijn

Nadien eiste het Eikelmuisproject in samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep, het Steenuilproject in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en het Kerkuilproject in samenwerking met de Kerkuilenwergroep al onze aandacht op. Nestbakken moesten vervangen of bijgeplaatst worden en gecontroleerd worden. Alle gevens worden nauwkeurig bijgehouden op fiches en thuis verwerkt in tabelletjes. Elke locatie wordt op kaart aangeduid en alle informatie wordt doorgegeven aan de diverse projectverantwoordelijken. Voorwaar een hele klus. De controles verliepen vlot en met wisselend succes. Met dank aan Luc en Ludo die het leeuwenaandeel van die taken voor hun rekening namen. 

Vervolgens waren we benieuwd of het koppeltje Torenvalk dit voorjaar opnieuw de weg zou vinden naar de nestbak in de Planterij. En jawel, het mannetje was al vroeg in het voorjaar dikwijls te zien in de buurt van de nestbak. Dit deed het beste verhopen. Wat later bleek dat het koppeltje de nestbak had uitverkoren om er hun kroost in groot te brengen. Bij een controle op 2 juni bleek aan de voet van de Gewone es een klein, wit, donzig bolletje te zitten. Een kuiken was uit het nest gesukkeld. Verstoten en over boord geduwd? Luc en Ludo gingen op zoek naar een ladder in de buurt en zetten het donskuiken terug in de nest bij de 4 andere donskuikens.

torenvalk 0140001

Donzig Torenvalkkuiken - Foto Ludo Bauwens

Zaterdag 5 juni werden de jonge Torenvalken geringd door Walter Roggeman. Hij werd hierbij geassisteerd door Ludo en Luc. Walter is behalve voorzitter van Natuurpunt vzw ook een zeer ervaren ringer die reeds jarenlang vogels ringt in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij sommigen misschien beter bekend als het KBIN, het museum met de befaamde skeletten van de Iguanodons. Walter ringde met kennis van zaken de vijf jongen. Zo kan verspreiding, verplaatsing en leeftijd nagegaan worden bij een eventuele terugvangst. Bedankt Walter.

torenvalkkastdag 0080001
Walter Roggeman aan het werk - Foto Ludo Bauwens

torenvalkkastdag 0100001
Luc zet het geringde jong terug in de nestbak - Foto Ludo Bauwens

Bij een bezoek aan het natuurgebied op 14 en 15 juni waren de jongen mooi uitgegroeid en bijna klaar om het nest te verlaten. Drie mooi bepluimde kopjes kwamen nieuwsgierig piepen door de opening van de nestbak. Twee jongen hebben het niet gehaald. Vermoedelijk door te kort aan voedsel. Vijf jongen groot brengen is voowaar een hele klus. Hopelijk vinden de drie jonge Torenvalken hun weg in de Maarkebeekvallei en komen ze er op hun beurt tot broeden. We kijken er alvast naar uit.

JCO-Torenvalkkast_Planterij_14-06-2010

Torenvalkkast met drie jongen - Foto Johan Cosijn

Op de terugweg zagen Luc en ik nog deze mooie rode Vuurjuffer. Het gonsde er van leven. Een dagje intensief inventariseren zou ongetwijfeld een mooi soortenlijstje opleveren.

JCO_Vuurjuffer_Pyrrhosoma nymphula_De Planterij_14-06-2010

Vuurjuffer - Foto Johan Cosijn

Zonnige groeten en tot een volgende keer.

Johan      

                 

10:15 Gepost door Johan in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.