15-08-11

Steenuil: gevleugelde ambassadeur van de Vlaamse Ardennen

Het steenuilproject, een samenwerkingsverband tussen RLVA, Natuurpuntafdelingen Vlaamse Ardennen plus, Boven-Dender en Herzele, Wildbeheereenheden en Landbouworganisaties (Boerenbond, Vlaams Agrarisch Centrum en Algemeen Boerensyndicaat) werd in 2008 ingediend als Leaderproject met als toepasselijke naam ‘De steenuil in de Vlaamse Ardennen’. Dit project liep af eind juni 2011. Het steenuilproject van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen wil de toekomst van de steenuil in de Vlaamse Ardennen veilig stellen, ondermeer door het plaatsen van nestkasten en door deze uilensoort meer onder de aandacht te brengen. RLVA zag de steenuil geschikt als symbool om het kleinschalig landschap te behouden, beschermen en ontwikkelen. Om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren werd in samenwerking met brouwerij De Rijck in Herzele het Steenuilke gebrouwen, een blond artisanaal gebrouwen bier van hoge gisting (6,5 % vol.alc.). Het bevat enkel zuivere ingrediënten (water, mout, maïs, hop, gist), drie plantaardige smaakmakers uit de regio (lievevrouwebedstro, engelwortel en sleedoorn) en is hergist op de fles. Info over de verdeelpunten vind je op de website van brouwerij De Rijck. Tevens werd er een reizende tentoonstelling en een educatieve fiche ontworpen.

Er werden 400 steenuilennestkasten in elkaar getimmerd door twee instellingen voor buitengewoon onderwijs. Iedere inwoner van het RLVA werd in de mogelijkheid gesteld om een nestkast te laten plaatsen op een geschikte locatie: een weide, boomgaard, oude hoeve of mogelijks in een grote tuin. De plaatsing gebeurde door medewerkers van het RLVA of door vrijwilligers.

Elk jaar worden de nestkasten gecontroleerd door vrijwilligers die gezocht werden bij de afdelingen van Natuurpunt, wildbeheereenheden, landbouwers, geïnteresseerden en medewerkers RLVA. Het startschot voor de monitoringronde werd dit voorjaar gegeven op 15 mei.

Ook de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei engageerde zich om mee te werken aan dit project en plaatste 42 nestkasten verspreid over de natuurgebieden (8) en bij particulieren (34) in het werkingsgebied. Een ideale gelegenheid om onze Natuurpuntleden wat beter te leren kennen of uilenliefhebbers te laten kennis maken met de brede werking van onze vereniging. Tijdens de controle van de nestaksten vorig jaar werd al snel duidelijk dat de kans op verstoring vrij groot was. Zo is het niet helemaal duidelijk of een nest met vier eieren verlaten werd nadat het dak van de kast werd gelicht om de nestakst te controleren. Dit onprettig voorval zette Luc en Ludo aan het denken en resulteerde in een sublieme oplossing. Zij boorden een rond gat in de achterwand van de nestkast en dekten het gat af met een vierkant inoxplaatje dat bovenaan met een schroef werd vastgehecht. De onderste punt van het plaatje werd 90° omgeplooid: ideaal om open te draaien naar links of rechts. Geniaal in zijn eenvoud! En misschien wel de moeite waard om hierop een patent te nemen!!! Vorige winter werden de nestkasten in de Maarkebeekvallei aangepast en tijdens de controle dit voorjaar bleek maar pas hoe praktisch dit is. Plaatje opendraaien en met behulp van een fijn zaklampje kan de nestkast gecontroleerd worden. Snel, efficiënt en met een minimale kans op verstoring. De uilenminnende eigenaars van de verstoorde nestkast vorig jaar waren bijzonder gelukkig met drie gezonde uilenjongen dit jaar. Erkend vogelringer en uilenliefhebber Jan Van Den Berghe werd gecontacteerd en enkele dagen later waren moeder uil en de drie uilskuikens geringd. Ludo en Luc mogen terecht fier zijn op hun aanpassing van de nestkast en de verfijning van het controlesysteem. 

DSC_29020001_1.JPG

Het verfijnde controlesysteem bedacht door Luc en Ludo - Foto: Johan Cosijn

Het zou wellicht beter zijn voor het welzijn van de steenuil in de Vlaamse Ardennen dat alle nestkasten worden aangepast met het verfijnde controlesysteem ontwikkeld door de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei, want “De steenuil heeft een belangrijke waarde voor het agrarische cultuurlandschap in de Vlaamse Ardennen en dient daarvoor behouden te blijven. Maar in welke mate neemt de populatie af en waar precies binnen de regio? Wat zijn daarvoor de oorzaken? Kunnen we dat voorkomen? Allemaal vragen, die we alleen maar kunnen beantwoorden door gericht onderzoek uit te voeren. Onderzoek dat primair tot doel heeft een betere bescherming mogelijk te maken. Daarnaast verschaft onderzoek ons meer basale kennis over deze boeiende soort. En; tot slot is het veldwerk natuurlijk gewoon een geweldig leuke bezigheid!

DSC_28860005.JPG

Moeder steenuil met kroost - Foto: Johan Cosijn

Meer info: www.rlva.be/steenuil en www.steenuil.nl                  

20:38 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.