06-04-12

Bosaanplant Schamperij

Zaterdag 24 maart 2012 was het plantdag in de Maarkebeekvallei. In de Schamperij werden 450 jonge boompjes aangeplant (275 zwarte els, 100 zomereik, 50 lijsterbes en 25 Europese vogelkers) ter vervanging of ter aanvulling van het bestand van gewone es dat een vijftal jaar geleden werd aangeplant. Dit essenbestand is zwaar aangetast door de essenziekte (Chalara fraxinea). Sinds een tiental jaren wordt in een groot deel van Europa ernstige ziektesymptonen en sterfte bij gewone es (Fraxinus excelsior L) vastgesteld. De eerste meldingen dateren van de jaren '90 uit Litouwen en Polen. De eerste officiële vaststelling van Chalara fraxinea in het Vlaamse Gewest dateert uit het najaar van 2010, toen de ziekte werd aangetoond in een jonge aanplanting in Schorisse in een hoger gelegen privébos in de Schamperij. Wellicht was het bestand waar we vandaag andere boomsoorten hebben aangeplant toen ook al aangetast. De oorzaak is een infectie door de schimmel Chalara fraxinea. Meer informatie hierover kan je vinden op het 'Informatieblad Essenziekte' op http///www.inbo.be/docupload/4707.pdf. Voor meldingen van de ziekte en meer informatie: www.inbo.be >> dienstverlening >> Diadnosecentrum voor Bomen.

De plantgaten werden met de spade gegraven tussen de rijen essen, in het middelpunt van vier essen. Hopelijk overleven een aantal gewone essen deze schimmelaantasting zodat ze samen met de nieuw aangeplante soorten kunnen uitgroeien tot een waardevol bos. 

DSCN71700001.JPG

Jong bosplantsoen tussen de rijen van gewone es (Fraxinus excelsior) - Foto: Johan Cosijn

Tijdens het planten hoorden we voortdurend het typische en onmiskenbaar geluid van tjif-tjaf. Verder hoorden of zagen we ook buizerd (2), grote bonte specht (roffelend op dode populierenstammen), (Vlaamse) gaai en roodborst. En we maakten kennis met drie wijngaardslakken, een larve van glimworm (Lampyris noctluca) en een dovenetelwants (Sehirus bicolor). Zo werd er tijdens de plantactiviteit ook nog wat aan natuurstudie gedaan.

Nadat het laatste boompje een plaatsje had gekregen genoten de planters van dienst van een welverdiende rust en werd er gezellig nagepraat bij een frisse pint in het deugddoend zonnetje.

DSCN71730001.JPG

De planters (van links naar rechts Georges, Luc, Michel en Ludo) keuvelen gezellig tijdens een welverdiende rust na een mooie en succesvolle dag - Foto: Johan Cosijn   

Op de terugweg ontdekten we een hele zwerm verse kikkervisjes in een plas in een tractorspoor. Meer moet dat niet zijn.

Zonnige groeten en tot gauw, Johan   

       

        

22:45 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-04-12

Voorjaarsbloeiers in volle expansie

Tijdens het uitdiepen van de salamanderpoeltjes in het Longkruidbosje halfweg maart werd het al duidelijk dat de voorjaarsbloeiers er dit jaar vroeg zouden bij zijn: dotterbloem, bosbingelkruid, daslook en slanke sleutelbloem waren reeds prominent aanwezig maar toonden hun lentefrisse bloemen nog niet. Gevlekt longkruid en bosanemoon daarentegen stonden reeds volop in bloei.

DSCN71390001.JPG

Gevlekt longkruid (Pulmonaria officianalis) - Foto: Johan Cosijn

DSCN71010001.JPG

Bosanemoon (Anemone nemorosa) - Foto: Johan Cosijn

Het is ieder jaar weer spannend afwachten wanneer de voorjaarsbloeiers zullen verschijnen en vooral of de blauwe tapijten van wilde hyacinten de Vlaamse Ardennenbossen nog zullen tooien op de Vlaamse Ardennendag die dit jaar doorgaat op 15 april. Alle info hierover kan je vinden op www.vlaamseardennendag.be. Vorige zondag (01/04) kleurde de bodem in het Eeckhoutbos reeds mooi blauw. Nog even uithouden graag!

test enz 0100001.JPG

Wilde hyacint (Scilla non-scripta) - Foto: Ludo Bauwens

De salamanderpoelen zijn opnieuw uitgediept (met dank aan Ludo en Luc) en wachten vol ongeduld op de eitjes en larven van salamanders en kikkers. Maar ook andere waterdieren zijn uiteraard welkom.

DSCN71330001.JPG

Vers uitgediepte salamanderpoel - Foto: Johan Cosijn

Tijdens onze terugtocht door het bos hielden we nog even halt bij dit mooie, grote exemplaar van gele trilzwam.

DSCN70850001.JPG

Gele trilzwam ((Tremella mesenterica) - Foto: Johan Cosijn

Hopelijk tot gauw met meer lentenieuws uit de Maarkebeekvallei. Zonnige groeten, Johan    

     

       

22:46 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |