18-11-12

MONITORING EN INVENTARISATIE IN DE MAARKEBEEKVALLEI (DEEL 2)

Beste vrienden van de Maarkebeekvallei,

het is alweer veel te lang geleden dat jullie nog eens iets vernamen over het reilen en zeilen in ons natuurgebied. Bij deze een poging om weer 'bij te benen.'

De monitoringsprojecten betreffende broedgevallen en aanwezigheid/verspreiding van steenuil, kerkuil en eikelmuis werden ook dit jaar dapper verder gezet. Mede door de onverminderde inzet van voornamelijk Ludo en Luc (en in mindere mate mijzelf) worden jaarlijks de resultaten van de controles van de nestkasten van de respectievelijke soorten overzichtelijk en plichtsbewust bijgehouden. In de monitoringsgeschiedenis van de Maarkebeekvallei zal 2012 bijblijven als een jaar waarin niet veel broedresultaten werden genoteerd.

De controle van de steenuilnestkasten leverde geen enkel broedgeval op. Wel werden in verschillende nestkasten braakballen aangetroffen. Wellicht het resultaat van rondzwervende mannetjes. Meer dan waarschijnlijk vinden steenuilenkoppels voldoende geschikte nestgelegenheid in de talrijke oude knotbomen in de Maarkebeekvallei. In enkele kasten vonden we een verlaten nest van koolmees: de achterste kamer volledig gevuld met mos met in het midden een mooi nestkuiltje waarin de eieren werden uitgebroed en de jongen werden grootgebracht. Van engelengeduld gesproken.

Tijdens het jaarlijkse nazicht van de nestkasten voor kerkuil werd evenmin een geslaagd broedgeval genoteerd. In verschillende nestkasten zagen we wel een broedpoging van kauwen: een wirwar van kleine takjes, evenwel zonder broedresultaat. Tijdens de controle van een gekende vrije broedplaats hadden Luc en Ludo wel prijs. Met succes werd een kerkuilenjong uit een goede oude Leuvense stoof bevrijd en terug in de omgeving van de nestplaats gezet. Uit dit heuglijk voorval putten we voldoende moed en energie om verder te blijven doen.

DSC028590001.JPG

Luc toont fier het bevrijdde kerkuilenjong. Het gezichtsmasker is reeds mooi ontwikkeld. De rest van het lichaam staat nog vol met donsveren. - Foto: Ludo Bauwens

DSC028500001.JPG

Luc brengt het kerkuilenjong terug naar de nestplaats. Ludo zorgt er voor dat zowel Luc als het uilenjong veilig en wel terug op hun plaats geraken.   

Het resultaat van de controles van de nestkasten voor eikelmuis ligt in de lijn van de verwachtingen: geen enkele eikelmuis aangetroffen. Wel enkele nesten van koolmees, oorwormen en hommels. Eén nestkast leverde toch wel een merkwaardige waarneming: een klein kikkertje lag er helemaal uitgedroogd. Maar niet getreurd: we zetten dit project blijgezind verder en hopen door verder doorgedreven maatregelen een aangepast beheer deze sympathieke slaapmuis met typisch Zorromasker terug te krijgen naar de Maarkebeekvallei. Benieuwd naar de resultaten van de controles van volgend jaar. Altijd boeiend, altijd spannend.

Optimistische groeten en tot binnenkort,

Johan                        

  

14:47 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.