13-05-13

Populieren gekapt in Eeckhoutbos

Beste vrienden van de Maarkebeekvallei,

na de veel te lange winter is het eindelijk lente, al is dat voorlopig heel voorzichtig en niet echt overtuigend. Hopelijk komt daar snel verandering in en wordt het vlug zonnig en warm. Intussen is het de hoogste tijd om jullie in 'telegramstijl' een overzicht te geven van wat er zoal gebeurde in de Maarkebeekvallei tijdens de eerste vier maanden van 2013.

De eerste weken van januari werden, zoals voorzien in het beheerplan/erkenningsdossier, de populieren gekapt in het Eeckhoutbos op het perceel dat langs de Eikenberg gelegen is. De populieren werden gekapt met behoud van zoveel mogelijk bomen en struiken die zich in de loop der jaren spontaan hebben gevestigd. Gewone essen en zwarte elzen werden afgezet en zullen spoedig als hakhout weer opschieten. Langs de buitenkant van het perceel hebben zich behoorlijk wat zomereiken gevestigd. Via spontane verbossing en eventueel beperkte aanplant van toekomstige zaadbomen kan dit perceel de komende jaren evolueren naar een gevarieerd en gemengd loofbos en een florarijk vorjaarsbos.

JCO_05460001.JPG

Met een kraan op brede rupsbanden worden de gevelde populierenstammen door de boomkapper deskundig gestapeld langs de Eikenberg - Foto: Johan Cosijn

JCO_06570001.JPG

Binnen enkele dagen zullen de populieren worden opgehaald. Door het koude vriesweer werd zo weinig mogelijk schade aan de akker berokkend.

Foto: Johan Cosijn

Op 2 maart werd er een bosrand aangeplant tussen de akker en het gekapte perceel. Zeven soorten inheemse struiken (Gelderse roos, hazelaar, veldesdoorn, meidoorn, sleedoorn, hondsroos en sprokehout) en enkele exemplaren van wilde appel en wilde mispel werden door de leden van de werkgroep met veel zorg en overgave aan de bosgrond toevertrouwd. Er werd geopteerd om zoveel mogelijk autochtoon plantmateriaal van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen te gebruiken. De twee rijen struiken moeten een geleidelijke en zachtere overgang vormen tussen het akkerland en het bos. Via bosrandbeheer wordt gepoogd om met kleine ingrepen de biodiversiteit aan flora en fauna in het bos aanzienlijk te verhogen. De bloeiende struiken zullen fungeren als nectarbron en de besdragende struiken en de vruchtdragende bomen zullen voedsel bieden aan tal van soorten (o.a. twee vlindersoorten: sleedoornpage en grote vos en een zoogdier: eikelmuis worden als doelsoorten beoogd). En ook tal van vogelsoorten zullen hiervan een besje meepikken.

DSCN97070001.JPG

Ludo en Mario planten met veel zorg en toewijding de bosrand aan. Foto: Johan Cosijn

DSCN97110001.JPG

Langs de kant van weide werden een tiental wilgenpoten aangeplant die zullen beheerd worden als knotwilg

Foto: Johan Cosijn

  

16:37 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.