04-01-15

VERWIJDEREN OVERWAS EN PLAATSEN AFSLUITING HEKKEBRUG

Het bosje aan de Hekkebrug werd in mei 2013 verworven en is daarmee het meest recent aangekochte bosje in de Maarkebeekvallei. Op zaterdag 29 november werd de overwas langs de bosrand verwijderd, zowel langs het fietspad naar Leupegem als langs de gracht naast de twee aanpalende weiden. Het was koud maar open en zonnig weer. Ideaal om dergelijke karwei te klaren.

DSC_2296.jpg

Bij het werken met de kettingzaag primeert steeds de veiligheid, zowel van de zager als de andere helpers

Foto: Johan Cosijn

We kregen die zaterdag de medewerking van 6 leden van de werkgroep: Ludo, Mario, Angelo, Andy, Georges en mezelf. Het was meteen de eerste beheerwerkdag van Andy Vanbraband, die voortaan onze werkgroep komt versterken. Andy werkte reeds mee bij de monitoring en controle van nestkasten van steenuil en kerkkuil en is bijgevolg niet helemaal nieuw voor de groep. We wensen hem alvast hartelijk welkom!     

DSC_2300.jpg

Andy heeft de handen vol - Foto: Johan Cosijn

Tijdens de werkzaamheden wordt toch altijd de nodige aandacht besteed aan natuurbeleving. In het winterse kale bos viel deze dikke stam van klimop op naast de grote stam van een eik. Hoe oud zou deze klimopstengel wel niet zijn?

DSC_2592.jpg

Mooie vervlochten oude stam/stengel van klimop

Foto: Johan Cosijn

Zoals steeds maken vele handen het werken licht. Tegen de middag was de klus dan ook geklaard.

Zaterdag 27 december stond de laatste klus van het jaar op het programma. Langs de bosrand diende de oude afrastering met prikkeldraad verwijderd te worden en vervangen te worden door nieuwe palen en een gladde draad. Die dag mochten we opnieuw op de medewerking van 6 leden van de werkgroep rekenen. Michel kwam vandaag Mario vervangen. Het had die nacht hevig geregend en het niveau van de Maarkebeek was dan ook serieus gestegen. De beek trad ter hoogte van de Hekkebrug net niet buiten haar oevers.

DSC_2593.jpg

Ter hoogte van de Hekkebrug is de Maarkebeek sterk gezwollen en treedt net niet buiten haar oevers

Foto: Johan Cosijn

De kastanjehouten palen worden met de hulp van een zware metalen manuele heipaal in de grond gedreven. Een jobke waar je het snel warm van krijgt. En dat mag wel bij dit koude regenweer.

DSC_2604.jpg

Ludo en Georges zijn klaar om de paal de genadeslag toe te brengen.

Angelo en Andy kijken toe en zien dat alles goed is.

Foto: Johan Cosijn

DSC_2608.jpg

De palen zijn geplaatst, blijft enkel nog de draad spannen en bevestigen

Foto: Johan Cosijn

Onder het motto 'samen sterk' en 'nie pleujen' is de nieuwe afrastering nog voor de middag geplaatst. Deze kan het nog wel een tijdje uithouden. Er bleef zelfs nog tijd over om het plantsoen in de bosrand langs het Eeckhoutbos, kant Eikenberg, vrij te stellen. Na een klein uur was de strijd met de bramen gestreden. Hier moeten we sneller terugkeren. Maar dat is voor in 2015. Bedankt iedereen voor de goede samenwerking in 2014!

Namens de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei wens ik jullie allen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2015!

En daarnaast ook rust en tijd. Rust voor jezelf en tijd voor anderen. Of omgekeerd.

We hopen dat jullie volgend jaar even talrijk en even enthousiast de ontwikkelingen in de Maarkebeekvallei zullen blijven volgen.

Warme groeten,

Johan, namens de werkgroep rond de Maarkebeekvallei.

18:13 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

KNOTTEN GEVAARLIJKE WILG SCHAMPERIJ

Na enkele stormachtige herfstdagen en een omgevallen tak zagen we ons genoodzaakt de knotwilg in de Schamperij om dringende redenen en uit veiligheidsoverwegingen te knotten. We deden hiervoor beroep op een ervaren boomklimmer en boomverzorger uit Schorisse, namelijk Peter Vosters. Hieronder een korte impressie van de verrichte werkzaamheden met assistentie van Ludo Bauwens en mezelf.

DSC_2340.jpg

Uitgangssituatie

DSC_2353.jpg

Safety first!

DSC_2385.jpg

Hoog en droog

DSC_2415.jpg

Het voorlaatste 'loodje'

DSC_2417.jpg

Kant en klaar - Foto's: Johan Cosijn

Knap en vakkundig werk. Het resultaat mag gezien worden! Voortaan zal deze wilg ongeveer om de zeven jaar geknot worden om dergelijk achterstallig knotbeheer te voorkomen. Meer info: http://www.vosters-boomverzorging.be/wie.html

Vriendelijke groeten en tot binnenkort,

Johan   

16:33 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

PLANTENINVENTARISATIE SCHAMPERIJ

Tijdens de planteninventarisatie met Henk Coudenys op 1 november in de Schamperij was het nog steeds (zeer) zacht weer. De bereklauw stond voor de tweede keer in bloei en kreeg volop bezoek van zweef- en andere vliegen. Ook de Gelderse roos genoot een tweede bloei terwijl onderaan reeds rijpe rode bessen hingen. Uitzonderlijke weersomstandigheden toch.

DSC_1969.jpg

Bereklauw in bloei - Foto: Johan Cosijn

DSC_1987.jpg

Zowel verse bloemen als rijpe vruchten op dezelfde struik van Gelderse roos

Foto: Johan Cosijn

Het is opvallend hoe de plantengroei en de natuur zich op amper 8 maanden tijd ontwikkeld heeft. Dit belooft voor de toekomst van het natuurreservaat.

DSC_1972.jpg

Spontane natuurontwikkeling na de populierenkap begin maart - Foto: Johan Cosijn

Hartelijke groeten en tot binnenkort,

Johan

15:32 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

AFVOEREN MAAISEL OPEN PLEK PLANTERIJ

Op zaterdag 18 oktober werd in de namiddag het maaisel afgevoerd op de open plek in natuurreservaat de Planterij. De week er voor werd de open plek gemaaid door de terreinploeg van Natuurpunt. De Werkgroep rond de Maarkebeekvallei zorgde voor de afvoer zodat de open plek weer een beetje voedselarmer werd. Dit om plantensoorten die graag in een voedselarm milieu vertoeven een kans te bieden zich te vestigen en zich te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat deze open plek zich kan op termijn kan ontwikkelen tot een mesofiel grasland. Een grondige inventarisatie volgend voor- en najaar moet duidelijk maken hoe ver het staat met de ontwikkeling naar dit natuurdoeltype. Het afvoeren van het maaisel gebeurt manueel met riek, hooivork en kruiwagen.

DSC_1796.jpg

Het maaisel wordt manueel afgevoerd met hooivork en kruiwagen

Foto: Johan Cosijn

We hadden geluk met het weer die zaterdag. Niet zomaar een zomerse namiddag, maar de warmste 18 oktober sinds het begin van de weermetingen in 1833. En toch zijn er nog steeds medemensen die beweren dat er niets aan de hand is met het klimaat en dat de klimaatsverandering een verzinsel is van 'de groenen' om meer aandacht te vragen voor de problematiek van natuur en milieu. Begrijpe wie begrijpen kan...

En omdat de hooivork niet altijd kan gespannen staan werd er onder de zomerse omstandigheden af en toe een rustpauze ingelast. Tijdens deze welverdiende pauzes werd er bijgepraat en al eens een lol verteld bij een frisse pint of frisdrank. Meer moet dit niet zijn.

DSC_1785.jpg

Op tijd en stond werd er gepauzeerd om bij te praten en te genieten van een welverdiende frisse pint of frisdrank

Foto: Johan Cosijn

Hartelijke groeten en tot binnenkort,

Johan

14:48 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

GEZINSWANDELING SCHAMPERIJ EN PLANTERIJ

Ter voorbereiding van de gezinswandeling werd op 6 september een wandelpad gemaaid zodat een mooie lus doorheen het natuurreservaat kon gemaakt worden. De deelnemers zullen weerom niet te klagen hebben. Met oprechte dank aan Ludo voor de geleverde inspanning.

DSC_1181.jpg

Ludo in volle actie tijdens het maaien van het wandelpad - Foto: Johan Cosijn

DSC_1185.jpg

Het resultaat mag gezien zijn - Foto: Johan Cosijn

Het is de eerste wandeling na de kaalkap van populieren die hier in maart plaats vond. Het is merkwaardig hoe de natuur zich binnen een half jaar ontwikkeld heeft. Dit geeft hoop voor de toekomst en de verdere ontwikkeling van het gemengd loofbos op vochtige bodem hier in de Schamperij. De deelnemers genoten van het zomers weer deze namiddag. Tijdens de wandeling zagen we vanop het wandelpad o.a. boomvalk en torenvalk en hoorden de typische roep van groene specht. In de Planterij werd er halt gehouden bij de amfibieënpoel en de open plek op de zuidgerichte berm.

DSC_1252.jpg

Bij de amfibieënpoel werd even halt gehouden - Foto: Elisa Cosijn 

De waarneming van kleine vuurvlinder was een aangename verrassing. Bij het verlaten van het natuurreservaat liet en buizerd zich lange tijd bekijken terwijl hij zich met wijd opengesperde vleugels liet meedrijven op de stijgende warme lucht (thermiek). Op een akker zagen we tussen de maisstoppel een koppel witte kwikstaart met vier jongen. De 22 deelnemers hebben genoten van een deugddoende zomerse herfstwandeling in het prachtig landschap van de Maarkebeekvallei. Meer moet dat niet zijn.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort,

Johan

11:37 Gepost door Johan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |